ბლოგი

ფინანსური უსაფრთხოება ქალებისათვის

ქალთა მიმართ ძალადობის შესამცირებლად, ქალთა გაძლიერებაზე ორიენტირებული თითქმის ყველა ორგანიზაცია, განათლებასა და ფინანსურ დამოუკიდებლობას, ერთ-ერთ…